Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών και Μαθήματα

Α’ Εξάμηνο
Μάθημα  ECTS
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 6
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 6
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
B’ Εξάμηνο
Μάθημα  ECTS
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 6
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 6
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 6
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 6
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ Εξάμηνο
Μάθημα  ECTS
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

Μαθήματα

el