ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΜΣ

Αγαπητές/οί  ενδιαφερόμενες/οι,
Σας  καλωσορίζουμε  στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών   «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» – «ECONOMICS AND BUSINESS LAW».
Το συγκεκριμένο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών   είναι πλήρως αναγνωρισμένο ως μεταπτυχιακός  κύκλος  σπουδών και εγκεκριμένο με την Πράξη 1662/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2545/18.8.2016 παρέχοντας  στους αποφοίτους του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  στο  αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» – «ECONOMICS AND BUSINESS LAW».
Η καινοτομία του έγκειται  στο συνδυασμό και το «πάντρεμα» της νομικής και οικονομικής επιστήμης σε ένα εξαιρετικά νευραλγικό τομέα, αυτό των επιχειρήσεων.  Σήμερα, η λειτουργία των επιχειρήσεων  αλλά και η εξέλιξη  και πρόοδος της επιχειρηματικότητας απαιτεί  ειδικές γνώσεις  τόσο  οικονομικού όσο και νομικού  επιπέδου. Ταυτόχρονα,  η οικονομική και νομική επιστήμη βρίσκονται  σε άρρηκτη εξάρτηση και αλληλεπίδραση στο συγκεκριμένο τομέα. Για τους λόγους αυτούς κάθε μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις τόσο οικονομικού όσο και νομικού περιεχομένου, διασφαλίζοντας τη διττή προσέγγιση κάθε ζητήματος,   από εξειδικευμένους  οικονομολόγους και νομικούς, Καθηγητές  Πανεπιστημίων της χώρας  οι οποίοι έχουν τόσο τη θεωρητική όσο και πρακτική γνώση των αντικειμένων που θα διδάξουν.
Επιπλέον, το ΠΜΣ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» – «ECONOMICS AND BUSINESS LAW»  συνδέει και εισάγει στο πρόγραμμα σπουδών του με ένα αυτοτελές μάθημα το νέο θεσμό της Διαμεσολάβησης, παρέχοντας  σοβαρό πλεονέκτημα στους αποφοίτους του για την απόκτηση ιδιότητας Διαμεσολαβητή από πιστοποιημένα Ινστιτούτα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

el