Χωρίς κατηγορία

Eνδεικτική βιβλιογραφία μαθήματος του Κ. Σιμιτσή

Για τις εξετάσεις στο μάθημα του Κ. Σιμιτσή διαβάστε την ακόλουθη ενδεικτική και εύχρηστη βιβλιογραφία:

  1. Νόμος 4412/2016 Πρακτικός Οδηγός (geotee.gr/InkFiles/20161103024232_5.PDF).
  2. Π. Ζυγούρης: Σημείωμα για τον Ν. 4412/2016 (www.pzygouris.gr>2010/10>Α-ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΓΙΑ-Ν.4412-2016.docx).
  3. Π. Ζυγούρης: Απευθείας ανάθεση (άρθ. 118 Ν. 4412/2016). Ομοίως.
  4. Ενιαία Ανεξάρτητα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Από την ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, διαβάστε όλες τις Κατευθυντήριες Οδηγίες. Αξιολογήσετε εσείς το υλικό, δεν ενδιαφέρουν οι πίνακες.
Read More

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ»

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με την αριθμ. 6/30.04.2018 (θ. 5 ο ) αποφάσισε, εις μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του τμήματος Αναγνώστη Κηπουρού, τη χορήγηση δύο υποτροφιών ύψους «500,00»€ εκάστη, σε αποφοίτους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» και «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων».

Read More
en_GB