Διπλωματική εργασία & Θέματα

Στο τρίτο εξάμηνο φοίτησης οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία τους με υποχρέωση να την ολοκληρώσουν κατά τη διάρκειά του. Ωστόσο, εφόσον συντρέχουν, αποδεδειγμένα, σημαντικοί λόγοι, δίνεται η δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα εξάμηνο. Η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, την οποία ορίζει η ΓΣΕΣ και στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων της διατριβή και δυο ακόμη μέλη-διδάσκοντες του ΜΠΣ.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της διδακτικής και ερευνητικής απασχόλησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τονίζεται ότι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα μπορούν, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής, να επικουρούν Καθηγητές του Τμήματος σε φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς επίσης και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα που συσχετίζονται με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Τέλος στο πλαίσιο του ΠΜΣ, εκτός των παραδόσεων και διαλέξεων, προβλέπονται θεωρητικές και εργαστηριακές ασκήσεις με τη βοήθεια νέων μέσων επικοινωνίας και νέων τεχνολογικών μεθόδων, παρουσιάσεις από την πλευρά των φοιτητών και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας.

Θέματα διπλωματικών εργασιών 2023

Μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα αρχεία σχετικά με την διπλωματική σας εργασία:

  1. Πρόταση ανάληψης θέματος διπλωματικής εργασίας (σε μορφή Word 2003 και Word 2007).
  2. Dissertation template (σε μορφή Word 2003 και Word 2007).
  3. Οδηγός εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (σε PDF).
  4. Αίτηση Ανανέωσης Διπλωματικής Εργασίας (σε μορφή Word 2007)
el