Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Εισηγήσεις Α’ εξαμήνου: 25/01/2019 – 17/05/2019
Εξετάσεις Α’ εξαμήνου: 18/05/2019 – 01/06/2019

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019

Εισηγήσεις Β’ εξαμήνου (Α’ μέρος): 02/6/2019 – 30/06/2019
Εισηγήσεις Β’ εξαμήνου (Β’ μέρος): 01/09/2019 – 16/11/2019
Εξετάσεις Β’ εξαμήνου : 22/11/2019 – 30/11/2019

el