Δίδακτρα

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

  • Εγγραφή του φοιτητή: 900 ευρώ
  • Τέλος 1ου εξαμήνου: 1.500 ευρώ
  • Τέλος 2ου εξαμήνου: 1.500 ευρώ.
el